HACKED BY M4RUBY
Wh00pz !

Dikasih yang baik, dicuekin.
Dikasih yang jahat, diladenin.
Dikasih yang serius, dimainin.
Dikasih yang main main, diseriusin.
Giliran patah hati, nyalahin orang lain. Sahabat : VYCIS